top of page
פסח
מקורות והגות/

זאב וסקרץ

חג האביב

קטע ממכתב, דגניה ג' (הגרעין שהקים את קיבוץ גניגר)

"חג האביב, חג הלידה. אם אדמת יולדת. שדות תבואה מזהירים, עוד מעט ויצהבו. פה ושם הכלניות עוד צוחקות את צחוקן האדום האחרון. הנה ערמות הקציר מסודרות בשורה כמחנה של צבא באוהלים. הנה החג הגדול בא. התכוננתי לקראת החג הזה. זה זמן רב שלא הייתי במצב רוח חגיגי. רציתי פעם לחגוג את חגי אני, שלנו, לא של אבותינו אשר יצאו ממצרים.

ובדגניה ג' השדות מעבר לפסים תחת הרי חורן. שמה אפשר להרגיש טעם חג שאינו קשור עם זכרונות היסטוריים מתים? אולם בדגניה ג' חגגנו השנה את חג הפסח בדיוק אשר חוגגים אבותינו בברדיצ'ב ובטרנוב. איזה תנועה ורעש החצר מלאה: כרים, שמיכות, מיטות, ארגזים, נעליים והכל לקראת פסח (לא חג שלי)

לו ידעת כמה כל זה הרגיז אותי, אולם לא התרגזתי כלל. כאב לי קצת על שחיללו את חגי...בערב פסח הכל כמו בבית אמא. השתדלתי לעבוד בשדה וביחידות ולחשוב על דבר חגי שלי. היו מצות וכמובן שגם יין לא חסר. שתיתי בליל פסח הרבה, אבל חג לא היה לי. רק כשעה קטנה ישבנו על יד השולחן, ותכף החלו הריקודים. אי אפשר היה לחוג את החג הפסח של ברדיצ'ב, הלוא אנחנו אפיקורסים גמורים. ובכן יוצאים במחולות... אולם גם כן נמאסו תכף. למחרת הייתי תורן במטבח. הייתי עסוק כל היום, וזה הציל אותי מעצבותי. אולם אסור לדחוק את הקץ. לאט לאט יעמדו אנשים על הדבר. החגים של אבותינו ריקים הם בשבילנו. עלינו ליצור את חגנו אנו ולא דווקא ביום שיצאנו ממצרים."

עוד לחג >
bottom of page