top of page
ט"ו בשבט
מקורות והגות/

יום ההולדת של הכנסת

בט"ו בשבט תש"ט, 14 בפברואר 1949, נפתח בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים המושב הראשון של האסיפה המכוננת באותה ישיבה אושר החוק שקבע את שמה "הכנסת". מאז מצויין בט"ו בשבט יום ההולדת של הכנסת. הנשיא הזמני, הד"ר חיים וייצמן, פתח את ישיבת הכנסת הראשונה.

 

מתוך נאומו של ד"ר חיים וייצמן

ברגש של יראת כבוד והדרת קודש אני קם לפתוח את האסיפה המכוננת של מדינת ישראל, את כנסת ישראל הראשונה, בעיר הנצחית ירושלים. היום הזה אנחנו ניצבים על סף תקופה חדשה! אנו נכנסים למשטר הדמוקרטי המסודר והקבוע … חידוש ממלכת ישראל.

כל ימי עמלתי וחתרתי לעשות את המדע והמחקר יסוד למפעלנו הלאומי. אבל ידעתי גם ידעתי, כי מעל למדע יש ערכים נשגבים, אשר רק בהם מרפא לנגעי האנושות. [אלה הם] ערכי הצדק והיושר, שלום ואחווה. "צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה" (ישעיהו, א', כ"ז).

עוד לחג >
bottom of page