פסח
מקורות והגות/

יציאת מצרים בחודש כשר

במדבר רבא, ג

"מוציא אסירים בכושרות" (תהילים, ס"ח, ז) - אמר ר' עקיבא: לא הוציאם אלא בחודש כשר לצאת, לא בתמוז - מפני השרב, ולא בטבת - מפני הצינה, אלא בניסן, שהוא כשר לצאת בו בדרך, לא חמה קשה ולא צינה קשה. ואם תאמר תשרי? הרי יש בו עונת גשמים.

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle