top of page
עשרה בטבת
מקורות והגות/

דוד הרטמן

ישראל הנה יצירת מאות דורות

אל נא נטעה, ישראל אינה רק יצירתו של בנימין זאב הרצל, של חיים ויצמן, של הציונות של המאה העשרים או של השואה והאו"ם. ישראל הנה יצירת מאות דורות של אמהות יהודיות שלימדו את ילדיהן לחלום על ירושלים. ציונות היא החלטה שבהכרה של עם להפוך חלום למציאות.

כל פעם שיהודי מבקר בכותל המערבי ונוגע בסדקים שבין האבנים העתיקות, הוא מוצא עצמו שהוא בן למעלה מאלפיים שנה. ירושלים מספרת לעם היהודי היכן מצויים שרשיו. בשקיעות השמש הירושלמית מכיר העם היהודי בגילו ומחדש את נעוריו.

עוד לחג >
bottom of page