top of page
י"א באדר
מקורות והגות/

יוסף טרומפלדור

מכתב לצבי שץ

''גם אני, גרישה חביבי, מציב לי מטרות גדולות'', כתב טרומפלדור ב-‏1908 לחברו הקרוב, צבי שץ, ''לא רק על פתרון שאלת היהודים אני אומר להקל במושבות הקומוניסטיות שלי. רעיון המושבות התחיל מתרקם במוחי לפני ימים רבים, עוד בהיותי רחוק ממחשבות ציוניות. מדוכא ומדוכדך מן המשטר הקפיטליסטי הזה, לא יכולתי להתנחם, כאשר יתנחמו אחרים, במין מלחמה ששני הצדדים נלחמים בה כשהם שקועים בזוהמה רבה''.

עוד לחג >
bottom of page