שבת
מקורות והגות/

מצוות השבת מתוך עשרת הדברות

ספר דברים ה', י''א - ט''ו

שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך ה' אלהיך :
ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך: ויום השביעי שבת 
לה' אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך 
ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר 
בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך: וזכרת כי 
עבד היית בארץ מצרים ויוצאך ה' אלהיך משם ביד 
חזקה ובזרע נטויה על כן צוך ה' אלהיך לעשות את 
יום השבת.

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle