top of page
כ"ט בנובמבר
מקורות והגות/

מוקי צור מספר על חווית כ"ט בנובמבר בקיבוץ עין גב

מקלטי הרדיו שהגיעו בזכות ה - 20 בנובמבר

יש לי זיכרונות חמים מהלילה ההוא כירושלמי שטיפס על שריוניות בריטיות, על חיילים בריטים שנתנו לנו סוכריות כי הבינו כי אנחנו שמחים. גם את היריות הראשונות שהחלו בירושלים. זהו יום שלא ישכח אך רציתי לספר לך שבקיבוץ עין גב הביאו כשבעה מקלטי רדיו לא מוכרים (לא מאושרים) על ידי הקיבוץ. הקיבוץ החליט כי אין  לחברים זכות לשבור את השוויון ועל החברים לאפסן את המקלטים מתחת למיטות ולא להשתמש בהם. הקיבוץ היה חזק בתביעותיו. אך כאשר הגיע ה - 29 לנובמבר אי אפשר היה לעמוד בלחץ וכל המקלטים הולבנו. על ההצבעה באו"ם אי אפשר היה לוותר. עד היום לא ברור לי האם המקלטים יצאו לאוויר העולם ללילה אחד או לכל הימים שבאו. אם אכן הותרו המגבלות  לכל הימים, ה - 29 בנובמבר אחראי על כל הסטיות מהנורמה הקיבוצית.

עוד לחג >
bottom of page