top of page
יום הזכרון ליצחק רבין
מקורות והגות/

הראי"ה קוק

נתיבות שלום

אגרות הראי"ה לרב א.י. קוק

ברחמים רבים עלינו להביט על הבנים המבולבלים ברעיון ובמעשה דורנו ולתמכם באשר תשיג ידינו, לקרבם אל התורה והיהדות בדרכי נועם שבעולם. ודעתי היא שצריך שיהיה יקר בעינינו קורטוב אחד של טוב שנרוויח מהם, אפילו אם לא יעלה בידינו הרבה...  לדעתי, יש ניצוץ קדוש בכל נפש ישראלית, וכשמקרבים ומחבבים –

מעירים את הניצוץ הטוב והיה לשלהבת קודש... ועל ידי דרכי נועם ונתיבות כבוד ושלום נוכל הרבה יותר לתקן ולהציל מאשר על ידי משטמה וקנטור.

עוד לחג >
bottom of page