top of page
האחד במאי
מקורות והגות/

דני גוטוויין

תחרות חופשית היא אגדה אורבנית

2005

התחרות החופשית היא אגדה אורבנית. אין דבר כזה. הכלכלה מפוקחת וממוסדת תמיד על-ידי המדינה.

השאלה היחידה היא, לטובת מי? "התחרות החופשית" היא שם הקוד לוויסות הכלכלה לטובת ההון. ואילו מדינת הרווחה היא שם הקוד לוויסות הכלכלה לטובת הציבור הרחב.

עוד לחג >
bottom of page