facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
האחד במאי
מקורות והגות/

דני גוטוויין

תחרות חופשית היא אגדה אורבנית

2005

התחרות החופשית היא אגדה אורבנית. אין דבר כזה. הכלכלה מפוקחת וממוסדת תמיד על-ידי המדינה.

השאלה היחידה היא, לטובת מי? "התחרות החופשית" היא שם הקוד לוויסות הכלכלה לטובת ההון. ואילו מדינת הרווחה היא שם הקוד לוויסות הכלכלה לטובת הציבור הרחב.

עוד לחג >

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle