top of page
חנוכה
מערכי שיעור ופעילויות

המערכים החדשים שלנו

מערכים נוספים

המחזת סיפור החג

המחזת סיפור החג

סיפור החג לפי מלכה האס

סיפור החג, סמליו ומנהגיו

סיפור החג, סמליו ומנהגיו

שיעורים כיתות א

על סוגי גבורה וגיבורים

על סוגי גבורה וגיבורים

שיעורים לכיתות ה

מי ימלל גבורות ישראל?

מי ימלל גבורות ישראל?

מי יכול לחולל שינוי במציאות?

הישרדות חנוכה

הישרדות חנוכה

פעילות הפגתית

סיפור החג

סיפור החג

סיפור חנוכה לפי בלה ברעם

מעץ הזית לשמן למנורה

מעץ הזית לשמן למנורה

מערך שיעור כיתות ב

מקבים ומתיוונים

מקבים ומתיוונים

שיעורים לכיתות ו

  המילים הללו

המילים הללו

על האמונה בכוחן של מילים

מגוון חידונים

מגוון חידונים

חידונים כלליים לחג החנוכה

פעילות בתחנות

פעילות בתחנות

פעילות יצירה

האור ומשמעותו

האור ומשמעותו

שיעורים לכיתות ג

חידות הוא והיא

חידות הוא והיא

סמלי ומנהגי החג

התיוונות ואמריקניזציה

התיוונות ואמריקניזציה

תרבות עברית ותרבות המערב

אורות מדורות

אורות מדורות

אוסף אמרות והצעה לפעילות

הכנת חנוכיות

הכנת חנוכיות

פעילות יצירה

נס חנוכה והנס בחיינו

נס חנוכה והנס בחיינו

שיעורים לכיתות ד

שניצל בורשט

שניצל בורשט

הכרות עם סמלי החג

יצירת נרות

יצירת נרות

פעילות יצירה

 נמלא את ליבנו

נמלא את ליבנו

מגוון משחקי חברה לחנוכה

עוד לחג >
מי החליט שבתשרי מתחילה השנה?
סרטון לימודי עם תוכן מחדש ומעניין על ראש השנה.
קחו לכם כמה רגעים ותגלו דברים שלא ידעתם שיש בחג.
bottom of page