top of page
יום הרצל
מערכי שיעור ופעילויות

המערכים החדשים שלנו

מערכים נוספים

שבעה כוכבי זהב - ערך העבודה בחזון הרצל

שבעה כוכבי זהב - ערך העבודה בחזון הרצל

שיעור לתלמידי תיכון

החברה האוטופית בחזון הרצל

החברה האוטופית בחזון הרצל

שיעור לתלמידי תיכון

על תחושת שליחות ומנהיגות

על תחושת שליחות ומנהיגות

שיעור למבוגרים

הרצל - דימוי ותוכן

הרצל - דימוי ותוכן

שיעור לתלמידי תיכון

גישתו של הרצל לזהות היהודית

גישתו של הרצל לזהות היהודית

שיעור לתלמידי תיכון

מנהיג צומח - תחנות בחייו של הרצל

מנהיג צומח - תחנות בחייו של הרצל

שיעור לתלמידי תיכון

מגשימים חברת מופת בישראל

מגשימים חברת מופת בישראל

שיעור לתלמידי תיכון

החזון הציוני של הרצל - בין חלום למציאות

החזון הציוני של הרצל - בין חלום למציאות

שיעור לתלמידי תיכון

עוד לחג >
מי החליט שבתשרי מתחילה השנה?
סרטון לימודי עם תוכן מחדש ומעניין על ראש השנה.
קחו לכם כמה רגעים ותגלו דברים שלא ידעתם שיש בחג.
bottom of page