top of page
מערכי שיעור ופעילויות/
But C-15.png

על השאיפה המתמדת לשלום כערך וכמטרה

"עוד יבוא שלום עלינו"

מה בשיעור?

שיעור לכיתות ז-ח

נפתח בהגדרה מילונית למילה "שלום", ונעזר במקורות כדי לשאול מהו השלום שאנו מחפשים וכיצד נשיגו. נמשיך ללימוד מקורות הפורשים חזונות מגוונים לשלום הנשאף, ונסיים במשימת כתיבת הרכיבים החיוניים לקיום השלום בעיני התלמידים. תוספת למעוניינים - שיעור המשך הקושר בין חזון השלום של התלמידים לבין הסכמי השלום של ישראל עם שכנותיה. 

להורדה ולהדפסה

מערך שיעור כולל עזרים

מקורות ללימוד - על המושג "שלום" ואיך מגיעים אליו (נספח א)

מקורות למשימה זוגית - ממה מורכב השלום שלי? (נספח ב)

עיגולי שלום (נספח ג)

תמצית הסכמי שלום מדינת ישראל עם שכנותיה (נספח ד)

לקבלת מערכי שיעור וחומרי למידה שימושיים ומקוריים

אולי יעניין אותך גם

עוד לחג >
bottom of page