facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
 

מאמרים והרהורים

כ"ט בחשוון - חג הסיגד

בכ"ט בחשוון, חמישים ימים לאחר יום הכיפורים, מציינים בני העדה האתיופית את חג הסיגד - יום צום בו מתפללים לבניית בית המקדש והזכות לעלות לארץ...