top of page

בשבחו של חודש הסליחות / ערן ירקוני

אנחנו מכירים שתי גישות להתחלת שנה. שתיהן יפות ומיוחדות בדרכן ובגלגולי עיצובן.

זו של הראשון בינואר, נפתחת בפרץ של רגשות ותחושות, במסיבה וזיקוקים. בספירה לאחור ובנשיקה. מלוא האנרגיות מופנות אל הרגע הקסום של פתיחת השנה. נשתחרר, נצחק, נשיר בקול ונצא מחוזקים ל-12 החודשים שלפנינו. וישנה גישת רמזי אלול. לה מושגים אחרים. מורידים קצב, מתבוננים, מקשיבים. סליחות וימים נוראים, תשליך ושופר. כמעט חודשיים יעברו מהיציאה לדרך ב-א' אלול ועד שנהיה מוכנים לפתוח את השנה בשמיני של סוכות. שתי הדרכים רוצות לחדש. הראשונה ע"י כוח מתפרץ, השניה ע"י חשבון נפש. פתיח