top of page

הציונים באים! מנורה או חנוכיה?

מנורה או חנוכיה, זאת השאלה. המנורה המופיעה בסמל המדינה אינה חנוכיה, אלא מנורת שבעת הקנים של בית המקדש. לאחר חורבן בית המקדש חז"ל אסרו על שימוש במנורה כזו, אבל הציונים החליטו שעם הקמת המדינה דווקא מותר. הכיצד?

למנורת המקדש, זו מסיפור פך השמן שהספיק לשמונה ימים, היו שבעה קנים, והיא אחד מכלי המקדש – סמל החיים היהודיים החופשיים בארץ. לאחר חורבן המקדש והעלמות המנורה, חז"ל אסרו על שימוש ויצירת כלים הדומים לכלי המקדש – ביניהם, מנורת שבעת הקנים. ייתכן שהאיסור נבע מחשש שבקרב העם יתגלגלו מחשבות ושאיפות לריבונות יהודית חדשה, ושניסיון למימוש שאיפות כאלו עלול להוביל למרידה מסוכנת באימפריה השלטת.


לאורך שנות הגלות, היהודים לא עברו על האיסור, וכך התפתח המנהג להדליק את נרות חנוכה במנורה דומה, אך שונה – מנורת שמונה קנים, החנוכיה.

שנים רבות מאוחר יותר חשבו חלקים בציונות שעם הקמת המדינה וחידוש העצמאות שאבדה וכעת התחדשה, הגיע הזמן לחזור לסמל המקורי, מנורת בת שבעה קנים. כך נבחרה המנורה לסמל המדינה, ולימים הוצבה מול משכן הכנסת אנדרטת 'מנורת הכנסת' בדמות מנורת שבעה קנים. הציונים ראו בכנסת, מימוש העצמאות המדינית, תחליף מודרני לבית המקדש.

מה לגבי החנוכיה שלנו? אולי גם היא יכולה להתעדכן נוכח הריבונות היהודית שהתחדשה? אולי יש מקום לשנות את המנהג ולהדליק את נרות חנוכה בחנוכיה בת שבעה קנים?

חג שמח

Comments


bottom of page