top of page

יצאנו ממצרים. מה עכשיו? | מרים הולצמן

סדר הפסח, הקרב ובא, עוסק בסיפור יציאת מצרים, ובעיקר באתוס המכונן של היציאה מעבדות לחירות. אם נשאל לאן הולכים אחרי יציאת מצרים, תשובת ההגדה, ממש בסיומה: "לשנה הבאה בירושלים".