facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
 

עשור לקבלת השבת / אורי הייטנר


ערב שבת פרשת "שופטים" תשס"ח, השבת לפני עשר שנים, התחלנו לערוך בקיבוץ אורטל קבלות שבת.

מדי שבת בשבתו – שבת אחרי שבת, כחמש מאות קבלות שבת.

אין שום פעילות תרבותית באורטל, המבוססת על התמדה כזו – והכל על טהרת ההתנדבות, של צוות קבלת השבת, של המשפחות המובילות, של הנגנים.

אני רואה בקבלת השבת אחד הביטויים הנעלים ליופיה של אורטל.

****

אנו יישוב יהודי (אני מתנצל בפני משטרת הפוליטיקלי-קורקט על המילה הגסה). יש למהות הזאת משמעות שהיא מעבר לכך שכולנו בני עם אחד. יש לכך משמעות של זהות, של צביון, של תרבות וחינוך. החינוך, התרבות והערכים הקהילתיים שלנו, הם הביטוי ליהדותנו.

לוז התרבות האורטלית, הוא לוח השנה העברי. כל החגים, מראש השנה עד טו באב, ללא יוצא מן הכלל, נחגגים באורטל, ואנו מבטאים בהם את זהותנו היהודית ודרכם – את זהותנו הקהילתית, המשפחתית והאישית. הם הייחוד שלנו, הצביון המיוחד שלנו.

אולם לוח השנה היהודי אינו רק החגים, אלא גם מעגל פרשות השבוע. והזמן היהודי, הוא בעיקר זמן של הבדלה בין שבת לששת ימי המעשה. השבת אינה רק יום המנוחה לגוף ולנפש, אלא היא נוסכת את זוהרה על ששת ימי המעשה, מעניקה להם משמעות. וששת ימי המעשה, העמל והיצירה, מתנקזים אל השבת, שיאו של השבוע.

כל כך יפה שאנו, כקהילה, עוצרים לרגע, בין חול לקודש, ומציינים זאת – בשירה, בקריאה, בפרשת השבוע, בחידון, בהדלקת נרות, בקידוש על היין והחלה.

חג בקיבוץ - קבלת שבת

לא רבים משתתפים, לצערי, בקבלות השבת. אבל קבלת השבת ממלאת את המשתתפים בה במשמעות וגורמת להם להנאה. אני מאמין, שקבלת השבת משמעותית גם לאלה שאינם משתתפים בה באופן קבוע; גם לאלה שמשתתפים מפעם בפעם, גם לאלה שמגיעים לחדר האוכל ושומעים את השירה, גם לאלה שקוראים בפייסבוק ובמידף את חידת פרשת השבוע, ולאלה שרק יודעים שהיא קיימת. קבלת השבת מרוממת את קיבוץ אורטל כולו.

****

הייחוד של קבלת השבת באורטל, הוא האופי הקהילתי שלה. במקומות אחרים, שבהם מקיימים קבלת שבת, יש מובילים קבועים, מקצועיים. גם אנו יכולנו לנהוג כך. זה היה, בוודאי, מהוקצע ומקצועי יותר, אך הרבה פחות קהילתי.

הגישה שלנו היא הובלת קבלת השבת בידי משפחות – בכל שבוע משפחה אחרת. יש משפחות הנזקקות להדרכה וליווי, ואנו מלווים אותן בכיף. זה פחות מקצועי, פחות י