top of page

50 שנה למלחמת יום הכיפורים מעיני ארכיון החגים הקיבוצי

לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים העלנו מקורות מארכיון החגים הקיבוצי המספרים על המלחמה מנקודות מבט ומעמדות שונות של מספר חברות וחברי קהילות קיבוציות. ********

מחזור לימים נוראים

הסופר והעורך מרדכי אמיתי, חבר קיבוץ שריד, סבר שלא מספיק לזכור את המלחמה באמצעות ארכיונים, סרטים וכתיבת יומנים בלבד, אלא שיש לנצורה לנצח כחלק מארון הספרים היהודי. הוא ניגש אל מחזור התפילה ויצר מדרש ייחודי ומצמרר השוזר את התפילות והפיוטים אל ההווה האיום של חייו. המדרש של מרדכי איננו רק היסטורי, אלא גם קיומי. הוא ניצל את היום המוקדש לקשר בין אדם למקום, והוסיף אליו תהיות המתבקשות נוכח ההרג והחורבן.
הודעות יומיות על לוח המודעות

בין תיקי הארכיון מצאנו פריטים ייחודיים מתקופת המלחמה. אחד מהם הוא אוסף הודעות יומיות שפורסמו בקיבוצים על לוחות המודעות במטרה לעדכן, לשתף ולארגן את הקהילה בימים הקשים. דרך ההודעות ניתן להציץ אל הסוגיות שעל הפרק. כמו למשל, עדכון מהלוחמים בחזית, חיי הפנאי במקלטים, פתרונות תעסוקה לילדים, ועוד.שיר לזכר ישי עוזרד, במלאת שמונה לנפילתו

ערב המלחמה ישי סיים תקופת שיקום ארוכה לאחר שנפצע קשה בראשו במהלך מלחמת ההתשה. בתקופה זו הוא גם נישא וציפה לבת. עם פרוץ המלחמה הצטרף לכוחות בסיני. בכ"ה בתשרי, במהלך קרב קשה במתחם "מיסורי", נפל בשבי והוצא להורג ע"י החייל המצרי שהוצב לשמור עליו. שבוע לאחר שנפל נולדה ביתו.


"המלחמה על השפיות" - מאבק בין חיוב החיים לקללת המציאות

קיבוץ בית השיטה ייזכר לעד כקיבוץ ש-11 מבניו נפלו במלחמה, הקיבוץ בו נוצרו נכסי צאן ברזל כמו השיר 'החיטה צומחת שוב' שכתבה דורית צמרת, ולחן הפיוט 'ונתנה תוקף' של יאיר רוזנבלום. אפרת בת-שלם, רכזת התרבות של הקיבוץ בזמנו, מספרת על ימי המלחמה שלה, כרכזת תרבות, ה"מלחמה על השפיות". בקיבוץ חלוצי כבית השיטה לכל אחד ואחת משימה משלו בימי המלחמה. הלוחמים שגויסו לקחו ציוד בצ'ימידן, ויצאו לשדה הקרב. אפרת, רכזת התרבות, שלפה את 'תיק המלחמה' שלה, ויצאה להיאבק על הרוח. היא גייסה למלחמתה את טובי האמנים והאמניות, ואת אנשי ונשות הקיבוץ עצמם. ביניהם, נחום שריג, מח"ט הנגב במלחמת השחרור, שעמד מול חבריו וחברותיו לקיבוץ לסקירה על מצב המלחמה, טרם נודע לו על בנו יוסף שנפל באחד מקרבות הבלימה ברמת הגולן. ברקע, ידיעות ראשונות על הנופלים, ועל לוח המודעות מתנהל 'קרב' בין מודעות התרבות לבין מודעות האבל.bottom of page