top of page

תוכניות ומענים עבור צוותי הוראה והנהלה במסגרת תוכנית גפ"ן

מכון שיטים מעמיד במרכז תפיסתו החינוכית לימוד התנסותי וחווייתי, המחולל שיח זהות ערכי.
לקבלת פרטים נוספים 

תודה שנרשמת, נהיה בקשר בקרוב

מנהלים/ות ומורים/ות יקרים/ות

הצטרפו אלינו

סדנאות, סיורים ופעילויות חווייתיות
הדרכה לצוותי מקצועות המורשת
ליווי צוותי הנהלה בהטמעת מקצועות המח"ר
ליווי פיתוח יוזמות חינוכיות
פיתוח תוכנית שנת מצוות
תוכנית עמיות יהודית וחקר חגים בקהילות יהודיות בעולם
שילוב ההורים בתרבות החג ומעורבות בקהילה
חידוש והעמקת לוח החגים הבית ספרי
20190123_140011.jpg
מכון שיטים הוא בית יוצר להתחדשות התרבות היהודית-ישראלית.

בלב פעולת המכון ניצבים חגי ישראל, מעגל החיים היהודי ורעיון ההגשמה הציונית. המכון מציע מגוון תוכניות חינוכיות שמטרתן לעצב ולהעמיק זהות יהודית ציונית הומניסטית; לחזק בקרב הלומדים/ות את השייכות והאחריות לקהילה, לחברה הישראלית, לעם היהודי ולארץ ישראל.

התוכניות מיועדות לצוותי הוראה והנהלה בבית הספר וברשות המקומית.

ההנחיה מבוססת על פדגוגיה חווייתית, בית מדרשית ודיאלוגית, ועל קוד החינוך הבלתי פורמאלי.
מוזמנים ומוזמנות לפנות אלינו לשיח ולהתייעצות

מיכל לוטן, רכזת אגף בתי הספר
052-4281642
michal.l@chagim.org.il

Wheat Field_edited.jpg
מכון שיטים - ייעוד חינוכי ותרבותי
התרבות מבטאת ומעצבת את הסיפור המשותף שלנו כחברה וכעם. הריטואלים והמסורות, החגים והמועדים, אוצרות ארון הספרים, לכולם חלק בעיצוב הזהות האישית, הקהילתית והלאומית שלנו. אנו מבקשים להעמיק את אחיזתנו בתרבות היהודית כמקור להשראה ולמידה, מעמדה ריבונית ופלורליסטית. באמצעות המבט על המורשת היהודית והציונית אנו מחוללים שיח חינוכי זהותי וערכי, ומחזקים בקרב הלומדים את השייכות והאחריות לחברה הישראלית, לעם היהודי ולארץ ישראל.
bottom of page