תוכניות לקידום חינוך יהודי ישראלי בבית הספר

מכון שיטים מעמיד במרכז תפיסתו החינוכית לימוד התנסותי וחווייתי, המחולל שיח זהות ערכי.
לקבלת פרטים נוספים 

תודה שנרשמת, נהיה בקשר בקרוב

מנהלים/ות ומורים/ות יקרים/ות

הצטרפו אלינו

הרצאות, סיורים ופעילויות חווייתיות לצוות המורים
מפגשי העצמה לצוות ההנהלה
הנחייה פדגוגית של צוות הוראת תרבות יהודית-ישראלית
ימי למידה לבעלי תפקידים
פורום עמיתים (מנהלים ומורים) לפיתוח מנהיגות והעצמה
פיתוח יוזמה חינוכית בית ספרית ו/או יישובית
20190123_140011.jpg
משרד החינוך מוביל תהליך רחב שמטרתו הענקת כלים להטמעה משמעותית וחווייתית של תוכניות הלימודים במקצועות המורשת: תרבות יהודית-ישראלית, תנ"ך, מחשבת ישראל, תושב"ע ומשפט עברי. 

אנחנו שמחים לשתף שמכון שיטים, בשיתוף עם המכון למורשת בן גוריון, זכה במכרז להפעלת תוכניות לקידום חינוך יהודי-ישראלי בקרב עובדי ועובדות הוראה בחינוך הממלכתי.


בתי ספר שיזכו בקול קורא יוכלו לבחור בליווי מכון שיטים באחת או יותר מהתכניות שלנו להעמקת ההוראה והפעילות הבית ספרית ברוח ערכי התרבות היהודית-ישראלית.
מוזמנים ומוזמנות לפנות אלינו לשיח ולהתייעצות

מיכל לוטן, רכזת אגף בתי הספר
052-4281642
michal.l@chagim.org.il

Wheat Field_edited.jpg
מכון שיטים - ייעוד חינוכי ותרבותי
התרבות מבטאת ומעצבת את הסיפור המשותף שלנו כחברה וכעם. הריטואלים והמסורות, החגים והמועדים, אוצרות ארון הספרים, לכולם חלק בעיצוב הזהות האישית, הקהילתית והלאומית שלנו. אנו מבקשים להעמיק את אחיזתנו בתרבות היהודית כמקור להשראה ולמידה, מעמדה ריבונית ופלורליסטית. באמצעות המבט על המורשת היהודית והציונית אנו מחוללים שיח חינוכי זהותי וערכי, ומחזקים בקרב הלומדים את השייכות והאחריות לחברה הישראלית, לעם היהודי ולארץ ישראל.
logo shitim 3.12.15.png