מערכי שיעור ופעילויות
אייר ג2.png

האדם עץ השדה

מערך שיעורים כיתה ב

אייר ג2.png

הקשר לארץ

מערך שיעורים כיתה ד

אייר ג2.png

אחריות סביבתית

מערך שיעורים כיתה ו

אייר ג2.png

אהבת הארץ

מערך שיעור לתיכון

אייר ג2.png

חידונים

מבחר חידות ומשחקי מילים

אייר ג2.png

על עצים ומשפחה

מערך שיעור כיתה ב

אייר ג2.png

צמרות ושורשים

מערך שיעור כיתה ד

אייר ג2.png

ט"ו בשבט סביבתי

מערך שיעור כיתה ו

אייר ג2.png

משל יותם

מערך שיעור לחטיבת הביניים

אייר ג2.png

ט"ו בשבט - חג לאילנות

מערך שיעור כיתה א

אייר ג2.png

סדר ט"ו בשבט בקהילות

מערך שיעורים כיתה ג

אייר ג2.png

כנסת ודמוקרטיה

מערך שיעורים כיתה ה

אייר ג2.png

פיתוח או שמירת הטבע

מערך שיעור לחטיבת הביניים

אייר ג2.png

ראש השנה לאילן

מערך שיעורים כתה א

אייר ג2.png

נטיעות

מערך שיעורים כיתה ג

אייר ג2.png

כי יש לעץ תקווה

מערך שיעור כיתה ה

אייר ג2.png

שתלתם ניגונים

מערך שיעור לחטיבת הביניים

עוד לחג >
מי החליט שבתשרי מתחילה השנה?
סרטון לימודי עם תוכן מחדש ומעניין על ראש השנה.
קחו לכם כמה רגעים ותגלו דברים שלא ידעתם שיש בחג.