facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7

שאלות, תשובות ופרטי קשר

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

פקס: 04-6532683

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

אני רוצה לקבל עידכונים

צוות המכון

מזכירות

מזכירות

04-6536344

מעיין ירדן

רכזת תחום עבודה עם צה"ל

052-6102975

ארי אלון

מרצה בכיר

050-5778616

ערן ירקוני

מנכ"ל

052-4638503

גיל קזמיר

רכז תחום ידיעת הארץ בפעילות צה"ל

052-5256147

עופר קמחי

גזבר

052-4696823

אבשלום בן צבי

רכז פיתוח תוכן

052-4696843

יובל שפירא

פיתוח תוכן והדרכה

052-4638501

ליאור לקנר

רכזת תוכן - אסיף חג ישראלי

052-5257681

מיכל לוטן

רכזת תחום מערכת החינוך

052-4281642

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle