top of page

אודות עזריה אלון

עזריה אלון
עזריה אלון, חבר קיבוץ בית השיטה, שותף להקמתו והובלתו של מכון שיטים
 

ממייסדי החברה להגנת הטבע, פעל רבות לתיעוד טבע הארץ, שמירתו והפצת מורשתו. חתן פרס ישראל על מפעל חיים לשנת 2012.

עזריה אלון נולד בשנת 1918 בעיירה הורושקי שבאוקריאנה. בשנת 1925 עלה לארץ עם אמו ושתי אחיותיו והתיישב עימן בכפר יחזקאל. עם סיום לימודיו בבית הספר הריאלי העברי בחיפה הצטרף לתנועת המחנות העולים, ובשנת 1936 יצא להגשים בקיבוץ בית השיטה.  בשנותיו כחבר המחנות העולים היה מחלוצי הטיילות בארץ, לחם במלחמת השחרור והיה מורה ומחנך בקיבוץ בית השיטה.

עזריה אלון נמנה עם אבות תחום שמורות הטבע בישראל. בשנת 1953 ייסד את החברה להגנת הטבע . במשך שנים רבות פעל כמורה דרך ומדריך לידיעת הארץ. במשך השנים היה מזכיר או יו"ר החברה להגנת הטבע, עסק בהקמת בתי ספר שדה ובמאבקים ציבוריים של החברה.

עזריה פעל כשותף מרכזי של אריה בן-גוריון בחידוש מסד התוכן של מעגל השנה היהודי על חיבוריו לארץ, צמחיה, אקלימה ונופיה.

בשנת 1952 נישא לרות אלון (לבית דיאמנט), ולהם ארבעה ילדים.

עזריה הדריך סיורים והרצה בהשתלמויות כחלק מצוות מכון שיטים עד פטירתו, י"ח בשבט התשע"ד, 19.1.2014. 

צילום: עזריה אלון

צילום: עזריה אלון

צילום: עזריה אלון

צילום: עזריה אלון

רדיו

בשנת 1959 עזריה החל להגיש את התוכנית 'נוף ארצנו' (שנקראה בשנתה הראשונה: 'ישראל במבט חטוף') ב'קול ישראל' ווהתמיד בהגשת התכנית ברציפות במשך למעלה מ-50 שנה. 

מבין הפרסים והתארים הרבים שקיבל בחייו

1984 – פרס יושב-ראש הכנסת לאיכות החיים

1994 – פרס יגאל אלון למעשה מופת חלוצי

2011 – תואר דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע

2012 – פרס ישראל על מפעל חיים

 

בשנת 2011 הוצגה התערוכה 'עזריה אלון – תצלומים, מדבר-קיבוץ-טבע, 1940-1990' במשכן לאמנות על שם חיים אתר, ובמוזיאון בית שטורמן בעין חרוד.

צילום: עזריה אלון

צילום: עזריה אלון

bottom of page