top of page

בנימין זאב הרצל

"יש לחשוש שהדור הבא לא ידע את הרצל בלתי אם כשם, כסיסמה, כדגל, לכל היותר כאגדה נאה. [...]

במציאות הציונית אנו נתקלים לא פעם בסילוף דמותו של הרצל, סילוף בזדון או בחוסר-ידיעה. את הרצל מבקשים להציג כסמל הלאומיות המופשטת [...]

לא. נחטא להרצל ונחטא לציונות, אם הוא ישמש לנו רק שם נאה בלבד."

 
ברל כצנלסון

עם השנים הפכה דמותו של הרצל לסמל הגדול ביותר של התנועה הציונית, אך נדמה שתוכן הגותו הציונית של הרצל אינו מוכר לרבים, ודמותו בזיכרון הציבורי שונה בהיבטים משמעותיים מכפי שהיה באמת.

ההיכרות עם דמותו וחזונו של הרצל חשובה להבנת השורשים הרעיוניים של המפעל הציוני, ומאפשרת נקודת התייחסות משמעותית בעיסוק בסוגיות אקטואליות הנוגעות לדמותה של החברה בישראל.

מכון שיטים עוסק בפעילות חינוכית להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל ולהגברת ההיכרות הציבורית עם דמותו והגותו הציונית.

בואו להכיר את הרצל

סוגיות מרכזיות בפעילות שלנו

חברת מופת  

הרצל החזיק לא רק בחזון כללי של הקמת מדינה, אלא גם בתפישה חברתית כלכלית מפותחת ומפורטת, המציעה מודל חדש של חברה וכלכלה המגשימות ערכים של צדק חברתי וערבות הדדית עמוקה. חזונו החברתי-כלכלי לא היה נבדל מחזונו הלאומי, אלא שלוב בו, והגשמתו במסגרת מדינת היהודים היתה לב ליבו של השינוי שביקשה הציונות לחולל בחיי היהודים. 

חברה יהודית חופשית  

הקמת מדינת יהודית בעולם המודרני מעלה את שאלת מקומן של הדת והמורשת היהודית בחיי הציבוריים. הרצל, שרבים טועים לחשוב שלא הכיר את היהדות, הציע ליצור חברה יהודית חופשית, שאינה כבולה למסורת אך אינה מתנתקת ממנה. במפגש נכיר את מאפייני החברה והגישה שמתאר הרצל, ואת זיקתו שלו למורשת ולתרבות היהודית.  

מדינת היהודים במזרח התיכון

חזון הקמת מדינת היהודים בארץ ישראל היה חלק מתפישתו הרחבה של הרצל את מצבו של המזרח התיכון בתקופה, ומקומו בדיפלומטיה הבינלאומית. במפגש נכיר את ייעודה של הציונות להיות המפתח לשגשוג של כלל המזרח התיכון, ונתבונן גם על היחסים הבינלאומיים המשמרים אותו במצבו כיום.

מדינה יהודית-דמוקרטית

הזירה הפוליטית מעוררת ברבים מאיתנו תחושות דחייה ומיאוס, ונדמה שהדמוקרטיה נמצאת במשבר אמון מול אזרחיה. הרצל הכיר מקרוב, כעיתונאי, את הדמוקרטיה המערבית, וזיהה בה נקודות כשל אשר מסכנות את יציבותה. במפגש נכיר כמה מנקודות הכשל הללו, ונחשוב כיצד אפשר להתמודד איתן כדי לשמור על המבנה הדמוקרטי.

הפעילות מתקיימת בקרב קהלים שונים ובמתכונת מגוונת: הרצאות, מפגשי לימוד חד-פעמיים וסדרות לימוד מתמשכות.
להזמנת פעילות: 
הפעילות שמעניינת אותי

תודה שפנית, נחזור אליך בהקדם!

bottom of page