top of page

מפרסומי מכון שיטים

 • ילקוט שבת – השבת ומקורותיה, השבת במשפחה ובקהילה. תשמ"ד, 392 עמודים.

 • ילקוט ראש השנה – תשרי בלוח, בריאת העולם ובריאת האדם, השופר. תשל"ח, 160 עמודים.

 • ילקוט יום הכיפורים – תשובה, תפילה וצדקה, המועד ברצף הדורות. תשמ"ז, 54 עמודים.

 • ילקוט סוכות – סוכה ומשמעותה, ארבעת המינים, תפילה לגשם. תשמ"א, 240 עמודים.

 • ילקוט חנוכה – סיפור המרד והחג, חג ארצישראלי, יהדות מול יוונות. תשנ"ו, 222 עמודים. ויהי אור – אמרות ומנורות. תשמ"ד.

 • ילקוט ט"ו בשבט – ראש השנה לאילן, העץ והיער במקרא ובספרות האגדה. תשל"ז, 64 עמודים.

 • ילקוט פורים עיוני – שם החג, מקורותיו ודיניו, מנהגי החג, מגילת אסתר. תשמ"ו, 74 עמודים.

 • ילקוט פורים שימושי – איך חוגגים. רעיונות, מסכות. תשמ"ד, 104 עמודים.

 • ילקוט פסח – החג וגלגולו, משה ואליהו במסורת, ליל הסדר וגלגוליו. תשל"ט, 110 עמודים.

 • הגדת הפסח הקיבוצית - 15 מהדורות, 1961, הוצאת הקיבוץ המאוחד.

 • הגדה של פסח לגן הילדים - 1971, הוצאת הקיבוץ המאוחד.

 • ילקוט יום העצמאות – מגילת העצמאות והגיגי חג, יום הזיכרון. תשכ"ז, 201 עמודים.

 • ילקוט שבועות – מועד מתן תורה, מגלת רות, חג הביכורים, חג הקציר. תשמ"א, 220 עמודים.

 • ילקוט ירושלים - תשכ"ז, תשמ"ב.

 • ילקוט תשעה באב במבט ציוני וישראלי - תשנ"ז, 253 עמודים.

 • מאה שנות עברית – לקט פרוזה והגות, הומר וסלנג על השפה העברית. תש"ן, 50 עמודים.

 • ילקוט בר מצווה – בר מצווה במקורות, במורשת, ערכים טקס ומסיבה. 202 עמודים.

 • ספר המחזות והמסיבות לשנת בר המצווה - מחזות מקוריים, שורשים, ברכות. 150 עמודים.

 • עם הילד – אירוע חגיגי של הקיבוץ בגן, היצירה המאחדת את החינוך המשותף. 150 עמודים.

 • ילקוט פינת השבוע – תוכני פינת השבוע בקיבוץ. תשכ"ד, 96 עמודים.

 • כלולות – הכלולות במסורת, נוהגי חתונה בקיבוץ, טקס ותוכנית חג הכלולות. תשכ"ה, 370 עמודים.

 • ילקוט אבלות – אבל וזיכרון בקיבוץ, תרבות הזיכרון בחברה הישראלית. תשנ"ח, 370 עמודים.

 • אלה אזכרה – שירים על מות ועל מוות. הצאת הקיבוץ המאוחד, תשנ"ו, 268 עמודים.

 • ארבע פרשיות התפילין – ילקוט לימודי.

 • חוזר אל עצמך – חיי אדם בין לידה וזקנה מן המקורות והשירה העברית. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1988.

 • ספר המנורה – מסע עם סמל יהודי לאורך הדורות. 1996.

 • אל תשלח ידך אל הנער – שירים ופרוזה בנושא העקידה. הוצאת כתר, 2002, תשס"ב, 134 עמודים.

 • פרשת השבוע ומועדי ישראל – בעריכת אברהם אדרת.

 • פרשת השבוע במבט אישי א' +ב' – בעריכת צבי שוע.

 • בשיבה טובה – 120 אמרות על זקנה. ליקט: אריה בן-גוריון.

 • שערי חג מתוך עלוני קיבוצים (אריה בן גוריון ויעקב גוטרמן).

 • חביב אדם שנברא בצלם – לקט מקורות בעריכת בנימין יוגב (בוג'ה).

 • מעיין הברכות – צרור ברכות השבת, הנר והיין כמנהג קהילות הקיבוציות.

 • משפחג – עושים חגים במשפחה, 8 חוברות למועדי ישראל (חגים ושבת) במשפחה.

 • 'הלכה ואגדה' – מסכת פרשנית למאמרו של חיים נחמן ביאליק. פרשנות מקורית של צוות מכון שיטים, 2012.

 • 'הדרשה' – מסכת פרשנית ליצירתו של חיים הזז, מאת אבי זעירא. 2014

bottom of page