top of page

בתי המדרש של שיטים

"'זכורני בוקר חורפי עם שחר. חושך, עדיין לא האיר היום, וכולנו חברי הקבוצה מסובים לשולחן בחדר האוכל הקטן שלנו. על השולחן מנורת נפט, מיחם מזמזם וכולנו לומדים  [...] התמונה של לימוד בצוותא עם שחר, לפני צאתנו לעבודה, נחרתה עמוק בלבי, היה בה משום השתלבות היסטורית של תיקון חצות עם לומדי שחרית."
 
דבורה לבנון, זכרונות

בתי המדרש הם קבוצות הנפגשות ללימוד ארוך-טווח בנושאי הליבה של המכון, הנוגעים לחייהם של הלומדים.

באמצעות טקסטים מארון הספרים הציוני – החל ממדפי המקרא ועד מדפי הספרות הציונית – אנו לומדים סוגיות היסטוריות ואקטואליות, ופוגשים דמויות משמעותיות בתולדות העם.

 

הלימוד בבתי המדרש מעמיק את ההיכרות והשורשים של הלומדים ברבדי התרבות שלנו ומטפח גישה ריבונית כלפי המקורות, ההופכת אותם למקור השראה לעיצוב חייהם של הלומדים.

בין בתי המדרש שלנו

בית מדרש האדמה 

תכנית לימודים לקבוצות צעירים היוצאות לפרק זמן משותף של מגורים ועבודה חקלאית, לתקופה של חודשיים עד חצי שנה. בתקופה זו הקבוצות לומדות בבית המדרש סדרות בנושא תרבות וזהות יהודית, חגי ישראל, ציונות ועוד.

שחרית בית השיטה 

קבוצת ותיקים הנפגשת בקיבוץ בית השיטה בימי שלישי בבוקר מזה כשלושים שנים. שנת הלימודים מתחלקת לסדרות תוכן בנושאים שונים, בהנחיית מורים מצוות המכון ואחרים. 

בתי מדרש אזוריים

קבוצות לומדים אזוריות, הנפגשות למפגש לימוד שבועי לאורך השנה, העוסק בחגי ישראל ותכניהם, הקשרים ביניהם ומשמעותם לימינו.

להזמנת פעילות או הצטרפות לקבוצה

אשמח לקבל עידכונים במייל

תודה שפנית אלינו, ניצור קשר בהקדם!

בדקו מה לא עובד ונסו שנית

bottom of page