top of page

פעילות מכון שיטים בצה"ל

להעצמת מפקדים ברוח שליחות, ציונות ומורשת ישראל

"מטרת העיסוק בזהות ישראלית-יהודית בצה"ל הינו טיפוח תחושה איתנה של שייכות ומשמעות בקרב חיילים ומפקדים. חיזוק מחויבותם לשירות בצה"ל מתוך הבנת הזיקות הקושרות אותם למדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית ולעם היהודי."
 
מתוך תורת החינוך של צה"ל

מכון שיטים הוא בין הגופים האזרחיים הוותיקים בתחום החינוך בצה"ל.

המכון פועל ליצירה ועיצוב זהות ותרבות יהודית-ציונית בחברה הישראלית דרך התמחות במעגל השנה ויסודות המחשבה הציונית-חלוצית.

אנו מאמינים שמפגשים עם הארץ ואנשיה הינם אמצעים חינוכיים משמעותיים לקשירת העם למורשתו, ולכן מרבית הפעילויות כוללות מרכיב של 'יציאה אל השטח'.

הפעילויות המגוונות מעצימות את תפקידו של המפקד כמחנך וכמתווה דרך, לאור ערכי רוח צה"ל ובזיקה למקורות ישראל, מראשית ימי העם, דרך הציונות ועד ימינו אנו.

מתווי הפעילות שלנו מבוססים על שיתוף פעולה פורה עם ענף זהות ותודעה יהודית באכ"א ועם ענף תורה והסברה בחיל החינוך.

הפעילויות שלנו:

שבתות החינוך מאפשרות מפגש מקרב ומעשיר לצד מרחב לשיח ערכי המעצים את תחושת השליחות והשייכות ליחידה ולעם.

 

- שבת 'משרתים ביחד' לאנשי קבע ובני/ות זוג: שליחות משפחתית

- שבת לקציני מילואים ובני/ות זוג: שליחות לאומית

- שבת חינוך להכנת סגל: שליחות עכשיו

- שבת חינוך להשלמה חיילית: הפיקוד והחינוך כשליחות

שבתות

יומיים של סיורים ומפגשים אנושיים בעקבות סיפורי התנ"ך, המהווים השראה לשיחות על דמות המפקד, החיבור לעם ולארץ, שליחות וציונות. 
אוכלוסיית יעד: קצינים ונגדים בקבע ראשוני.
מיקום: בקעת הירדן ומדבר יהודה / עמק חרוד והגלבוע.
משך: יומיים.

תנך

יציאה למסע טומנת בחובה חריגה מהשגרה, חשיפה לרעיונות חדשים ופרספקטיבה חדשה על המוכר והידוע. היציאה למסע בארץ מדגישה את החיבור אל המשימה הצבאית ואת אהבת הארץ שעליה מגן צבא ההגנה לישראל, ומשאירה את הנגדים והקצינים עם מוטיבציה ומשמעות להמשך השירות.
אוכלוסיית יעד: קצינים ונגדים בקבע ראשוני.
מיקום: הרי יהודה / בקעת הירדן ומדבר יהודה.
משך: שלושה ימים.

מסע שביל ישראל 3.jpg
שביל ישראל

מפגשים עם סיפוריהם של אנשי ונשות רוח ומעשה ממורשת העם לאורך הדורות, יהוו השראה לבירור השאלה – מה תובעת מאתנו עמדת השליחות?
במסע בין נופיה האנושיים והטבעיים של הארץ, בין ים כנרת לים התיכון, ולא פחות מכך בתוך נפשם ובחירותיהם של המפקדים הצעירים, מתגבשת השליחות ככלי פיקודי, אמת מידה לבחינת המציאות ולקבלת החלטות בתוכה.

אוכלוסיית יעד: קצינים בקבע ראשוני.
מיקום: מעמק הירדן אל הכרמל. 
משך: שלושה ימים.
  

שליחות

שיחות מסוימות יכולות להתקיים רק כשחורגים משגרת התפקיד. יום העיון מספק טעימת תוכן ערכי ומפגש עם הארץ, הרצאה ודיון בשלל מקומות ונושאים שיוסיפו לשירות ערך מוסף. 
אוכלוסיית יעד: קצינים בדרג משתנה בין ימי העיון. 
מיקום: משתנה בין המתווים וביחס לצרכי היחידה. 
משך: יום אחר. 

עיון וסיור

בחג טמונה הזדמנות כפולה: הזדמנות חינוכית לשיח ערכי, והזדמנות לפעילות תרבותית מגבשת ומרעננת. אנו מציעים סל פעילויות חג המציעות נקודת מבט חדשה על החגים, בדגש על חיבור החג לרוח צה"ל ולמשימה הצבאית. הפעילות משלבת סיורים, הרצאות, סדנאות וערבי חג. 
אוכלוסיית יעד: קצינים בדרג משתנה בין ימי העיון. 
מיקום: משתנה בין המתווים וביחס לצרכי היחידה. 
משך: יום אחר. 

פעילויות חגים.jpg
חגים
bottom of page