top of page
חנוכה
טקסים וקבלות חג
Heading 6
ברכות להדלקת נרות החג

נוסח קיבוץ יגור

נר ראשון

הוא אור המכבים.

לכבוד עמידת מעטים מול רבים

לכבוד הניסים, ועל כל הגבורות.

לכבוד השלהבת ואש המדורות.

זהו אור הנישא עם מרוץ הלפיד 
משדות מודיעין ועד ימי העתיד.  


נר שני

הוא אור ראשונים.

לכבוד החלוצים שהפריחו גנים,
זרעו בדמעה וקצרו בשדות 
היכו שורשים ונטעו יסודות.

זהו אור ההולך כעמוד הענן 
מוביל את הדרך, יודע לאן.

 

נר שלישי

הוא אור ילדינו.

לכבודו של הדור הגדל מול עינינו 
לכבוד ממשיכים מעשי האבות 
נושאים בליבם חלומות ותקוות.

זהו אור הנותן אמונה להגשים 
אגדה ישנה בכוחות חדשים.

 

נר רביעי

הוא אור העולים.
לכבוד הגוברים על הרבה מכשולים 
לכבוד שערים וידיים פתוחות 
לקיבוץ גלויות מכל ארבע רוחות.
זהו אור המגיע מקצוות הנכר 
מקביל ומבטיח את פני המחר.

 

נר חמישי.

הוא אור היצירה 
לכבוד הפסל וכותב השירה 
לכבוד איש הזמר, אמן המחול 
לכבוד השולחים את ידם במכחול.
זהו אור הצובע את פני הזמנים 
בקשת יפה של צלילים וגוונים.

 

נר שישי

הוא אורו של הבית.
על חן המקום שבנו הכפיים 
לכבוד שייכות וקירבת הלבבות 
ושבת גם יחד בנים ובנות.
זהו אור הלוקח אותך ואותי 
ביחד, אל תוך מעגל אמיתי.

 

נר שביעי

אור חירות האדם 
לכבוד המצפון שקולו לא נדם 
לכבוד זכות החופש לדעת, לחשוב 
לבחור, להבין, להיות, לאהוב.
זהו אור השומר שלעד לא ייתם 
החול, הים ותפילת האדם.

 

הנר השמיני

זהו אור השלום.
האור שיפציע מתוך החלום 
לכבוד היונים על צריחי החומה 
לכבוד השירים של אחרי המלחמה.
זהו אור הדולק לנו לילה ויום 
כמה, נכסף, מיחל לשלום.


ברכות להדלקת נרות החג
ברכות נרות חנוכה תשפ"ד (בימי מלחמה) 
טקס בבית הספר ובקהילה
טקס מפקד חנוכה
קבלת שבת לחנוכה
עוד לחג >
bottom of page