top of page
שבת
טקסים וקבלות חג /
קבלת שבת חורפית

הדלקת נרות

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם

אשר קדשנו במצוותיו וציוונו

להדליק נר של שבת.

 

מי האיש / תהילים, לחן: ברוך חייט

מי האיש

החפץ חיים

אוהב ימים לראות טוב.

נצור לשונך מרע

ושפתיך מדבר מרמה.

סור מרע, עשה טוב,

בקש שלום ורדפהו.

 

ברכה על החלה

השבת בליל חורף היא שונה ואחרת.

היא מביאה עמה רוחות סגריר קלילות,

הנהפכות אט-אט לפניני קסם זעירות.

כאשר הן מתקרבות אלינו-

אנו מרגישים את יופיין ומתמוססים באוויר הפתוח.

וזו גדולתה של השבת בליל חורף.

"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ"

 

גשם / בנזין

ברחובות כיבו מזמן את הניאון
את נראית לי עייפה נלך לישון
האור דולק בחדר השני
אבל מישהו בוכה וזה לא אני.

אני רוצה לשמור עלייך ועלי
היום עבר עלינו יום קשה מדי
בחוץ יורדים עכשיו גשמי ברכה
ואת בוכה, ואת בוכה.

ספרי לי מה כבד עלייך
את כל מה שחבוי בך ונרדם
אני אמחה את דמעותייך
ורק שלא תבכי עוד לעולם.

אין מקום לדאגה היי שקטה
אני איתך, את לא לבד לעת עתה
עכשיו הכל זורם כאן במנוחה
ואת בוכה, ואת בוכה.

ספרי לי מה כבד עלייך...

 

ברכה על היין

יום השישי, ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם,

ויכל אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה,

וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה,

ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו

שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות.

"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן".


רעמים וברקים / הכבש ה-16

רעמים וברקים בליל חורף קר
לא נשמעים תמיד אותו הדבר
ברקים ורעמים, רעמים וברקים
לפעמים קרובים ולפעמים רחוקים.

רעמים וברקים בלילות הגשומים
את הברק רואים אבל את הרעם שומעים
יש רעמים שמאוד מפחידים
ויש כאלה שרק קצת
יש רעם חלש ורעם בינוני
ורעם חזק-חזק שלא נעים לשמוע
בעיקר אם אתה לבד
(לעתים רחוקות אתה פוגש רעם נחמד)

רעמים וברקים...

עוד לחג >
bottom of page