top of page
שיבה טובה
מן הארכיון /
אלוהים

אהרון זמיר

כפר רופין

אלוהים :

בעברי את הסף

אל גיל הזיקנה-

אנא היה בעזרי:

 

אמץ את ליבי

לבל ישבר בקרבי

כנחות עלי

מהלומות גורלי:

 

חסן את גופי

שיעמוד איתן

מול פגעי הזמן,

התדירים כל כך:

 

חזק פעמי

בלכתי לעבודת יומי

ולמחוזות חפצי

לבל תמעד רגלי:

 

ואם קרוב

או רחוק יותר

קיצי -

חנני לחתום חיי

ביושר ובכבוד

וללא עינויים:

תחומים נוספים
bottom of page