top of page
שיבה טובה
מן הארכיון /
אם קיימת בי הרגשת נס

יצחק טבנקין

עין חרוד

אם קיימת בי הרגשת נס בחיי בעין חרוד

הרי זה בשעה שאני רואה את נכדי ואת שתי הנינות שלי:

עולמות חדשים נולדים בתוכנו

והם משרים את הרגשת הנצח על כל מאמצינו החולפים.

תחומים נוספים
bottom of page