top of page
אבלות
מן הארכיון /
גם לעת צער

אשר שופט

קיבוץ נגבה

גם לעת צער נבואה יחדיו –

רעיה / הבעל ובנים, ידידים ואחים,

בכאב חסרונו של אדם נאהב,

נוכח תל רענן שכוסה בפרחים.

באוויר הדחוס של מלכות היגון

ננשום, נמצה רגש זה עד תומו,

נחיה את הרגע בדמי עצבון,

נהיה איתו יחד, בעיצומו.

נקלוט את צלילי נגינת העצבות

שיודעים לדובב את תחושת השעה,

העוזרים לחשוב ולזכור את הדמות,

להתייחדות הם נותנים הבעה.

גם נאמר במילים את המעט שניתן

ממגילה של חיים עשירי מעשה;

היו שאיפות, הן הושגו ברובן

היתה אהבה, היה עולם מלא.

תחומים נוספים
bottom of page