top of page
אבלות
מן הארכיון /
כל העצים בקיבוץ יבכו

אביטל גבע

עין שמר

שלום איגנץ

בעוד שעה נקח אותך לבית הקברות

אני הולך עכשיו לנקות סביב לחממה

כמו שתמיד אמרת לי לעשות לפני החגים.

לו היה לי כח עכשיו

הייתי עולה על מגדל המים

ומניף את הדגלים, או אולי מוטב מדליק את מנורת חנוכה

כמו לפני כל החגים. כל החגים מאז שנולדנו כאן.

אני בטוח שבזמן ההלוויה

כל העצים בקבוץ יבכו. בחצר יעמדו דום הסקוורות

מגדל המים, העגלות וכל אבן מבית האבן

שני הדקלים של השער – יזלו דמעה, זה בטוח.

חצר הראשונים שלנו

שאין לאף קיבוץ בארץ.

רק האלון הענק בטח לוחש

לכולם לא להרכין ראש

הלואי וכל הותיקים ישמעו

שלום לך

שלום איגנץ מורי ורבי.

תחומים נוספים
bottom of page