top of page
כלולות
מן הארכיון /
כתובה - אלונים

קיבוץ אלונים

1963

ברית נישואים כרתנו היום

יום שלישי יא' חשון תשכ"ד 29 באוקטובר 1963

 

אנחנו

___________

עם

___________

 

לבנות לנו בית בביתנו הקיבוצי באלונים

ולהקים משפחה עם משפחותיה.

תהא הברית הזאת אשר אנו

כורתים היום ברית אהבה ורעות

ברית - נצח מעתה ועד עולם

ונזכה לראות בנים ובני בני עוסקים

בתורה ובעבודה.

ועל זאת באנו על החתום

נאום החתן   נאום הכלה

 

עדים:

_______________

_______________

תחומים נוספים
bottom of page