top of page
כלולות
מן הארכיון /
כתובה - מלכיה

קיבוץ מלכיה

1967

דיאנה עב"ל הרצל

 

כתובה זו בידיך נמסרת

לעדות, בטחון ומשמרת לעד

וזאת האגרת אליך אוסרת

אתב עלך בעול ובסוד.

בזאת האגרת כתובות זכויותיך

וכל חובותיו של קורבן נישואייך,

את הדייסה שבישל - הוא יאכל

ירצה - לא ירצה- רצונו כבר נשלל.

להלן כל דיני הנוהג ונוהל

של הבעל בכוח - האסיר בפועל :

בדיני ממונות ותקציב חופשה

הוא עושה חישובים, אך קונה - האישה.

שבתות וחגים הם קודש לחדר

רדיו, עיתון, נקיון וסדר.

ומאליו ברור כיצד הסידור

הוא - בסידור, היא- בבידור.

כשבא מחזור טירוניות לקיבוץ

לחדר הוא צמוד, לא נראה בחוץ.

הפרצוף לעולם יהיה מגולח

גם מקלחת יום יום לעולם לא ישכח.

ביום ו' למחסן אל ישכח להקדים

להעמיס על שכמו חבילות הבגדים,

וכמובן יחזור מיד בטיסה

עם ערימת הבגדים לכביסה.

אל תשכחי להקפיד יפה

איך רוחץ הוא ספלים לאחר הקפה

את זכויות האדם על שפתיו בל יעל

הוא כבר לא בן אדם - הוא פשוט רק בעל.

אלה חוקי ספר הברית

אותם תשמרי ובם חיית.

 

התשל"ז, ז' בטבת   28 דצמבר 1967

תחומים נוספים
bottom of page