facebook-domain-verification=ynjc2b498zojb83bubiyufl1w9bsq7
כלולות
מן הארכיון /
כתובת היתולית

שי הרפז

קיבוץ בית אלפא

1987

(נוסח משופר לשנת 1987 - לא בהשגחת הרבנות)

 

לפי החלטת מזכירות הקיבוץ, ובהשגחת הנהלת החשבונות, אנו - המתחתנים מטה-

מתחייבים בזאת לקיים את החלטות הכתובבל"ת, כפי שיצוינו להלן:

 

הבעל מתחייב בזאת לדאוג לכל מחסורה של אשתו - לקנות בכלבו, להביא מרכולית וכביסה, לגשת לחשמלאים, לנגרים ולשרברבים. להיות נוכח בחדר כל יום מ 4 אחה"צ ועד 8:30 בערב, למעט ימי מילואים ו"חור בגרב".

 

האישה, מצידה, תתחייב לעשות את כל עבודות הבית : להגיד לבעל מתי לרחוץ את החדר ואת הכלים, מתי להחליף מנורה שרופה או את המצעים.לבעל, בכל מקרה, תהיה זכות דיבור אחרונה לומר :"כן אשתי".

 

במידה ותתבצע הגדלת המשפחה, אחראית האישה על הבאת הילדים... מבתי הילדים - לחדר.

הבעל יזהה את ילדיו לפי דמיונם לאשתו.

 

והיה אם יחליטו בני הזוג להיפרד, לפני תום המועד החוקי, ישלם הבעל 50% מתקציבו או 58 נקודות מרכולית, צמוד לשער הקיבוץ ולהחלטת הקיבוץ משנת תש ונשלם.

 

מזל טוב וגמר חתימה טובה!

תחומים נוספים

מעוניינ/ת בחומרים נוספים ועדכונים?
בואו נשמור על קשר:

מכון שיטים ארכיון החגים הקיבוצי

טל: 04-6536344

מייל : machon@chagim.org.il

קיבוץ בית השיטה 1080100

ע"ר מס 58-0459212

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle