top of page
שיבה טובה
מן הארכיון /
להזדקן

ישראל רינג

עין המפרץ

להזדקן. להזדקן בכבוד.

להפסיק לברוח מן המילה הנוראה. מן הביולוגיה.

לתפוס, כי בעצם - לא נורא כל כך!

כי כל כך הרבה תלוי בך. בתבונת ידיך. בסבר פניך.

בערות שלא תרפה ממך להקשיב ולהבין, ללמוד ולשפר.

לא להחמיץ! לא פנים ולא דם!

גם שכבר מסתדרים בלעדיך. שמותר גם לנוח. להנפש בכבוד.

להביט בשדרות שצמחו, בנוף שמתאכלס מעשי ידיך וידי חבריך;

בשחקים הגבוהים שמעבר לחודי הברושים.

לעסוק ב"תחביב". להמשיך בעיון.

לרקום דבר בלתי צפוי לעצמך, להביט במבט מקיף עוד יותר.

להרגיש היטב שלא לשווא.

שהכל למטה, וסביב סביב, ממשיך לזרום - גם מכוח זרימתך.

שכדאי היה.

תחומים נוספים
bottom of page