top of page
כלולות
מן הארכיון /
מגילת הכלולות

שלמה רוטשילד

קיבוץ מרום גולן

1969

ביום אשר ישא איש גולן

נערה אשר אהב

ובאו דברי הברית הזאת בליבם

ונאמנו וחתמו על הברית,

בכל ליבם נאמנו.

היום הזה נשבענו, איש לאשתו

ואישה לבעלה, על דבר אהבתנו.

לא מתמול שלשום הנצה

אך חדשה וטהורה כיומה הראשון

חיה היא עמנו.

לבנו בחנו, ונרא כי טוב

ונבוא בברית האהבה.

עדה פיסת השמים הכחולים מעל

עדיים תלי הגעש הכבויים

ועד ביתנו הנבנה על הגולן.

ונבוא בדבר הברית הזאת,

בית אנשי גולן ביום נישואיהם,

למלאה כלשונה ולנצרה בליבנו עד עולם.

תחומים נוספים
bottom of page