top of page
אבלות
מן הארכיון /
מחזור חיי אדם

אריה בן גוריון

בית השיטה

בקיבוץ מתקיים מחזור חיים מלא: כל מחזור חיי אדם:

לידה - גן - עליה לבית הספר - בר [בת] מצווה - סיום ביה"ס - עליה לחברות - חתונה - משפחה - מוות.

כל מחזור החיים המלא מתרחש במסגרת המשפחה והקהילה; במובנו היהודי של המושג: חיי הפרט והמשפחה בתוך הציבור ועמו.

בבחינת: דע מאין באת ולאן אתה הולך.

מזה מקל לטפל בנושא המוות גם אישית וגם חברתית, גם לימודית וגם רגשית.

תחומים נוספים
bottom of page