top of page
אבלות
הגות, ספרות ושירה /
ויתרומם ויתנשא ויתהדר

כאישון העין

אהרון אפלפלד

1973

"ויתרומם ויתנשא ויתהדר"

רחשו המילים העתיקות,

רפרפו וצנחו ודממה

שאחר הכל ירדה על האנשים,

וצררה אותם כגליד אפל.

תחומים נוספים
bottom of page