top of page
כלולות
הגות, ספרות ושירה /
כולנו זקוקים לחסד

נתן זך

כולנו זקוקים לחסד

כולנו זקוקים למגע

לרכוש חום ולא בכסף

לרכוש מתוך מגעל

תת בלי לרצות לקחת

ולא מתוך הרגל

כמו שמש שזורחת

כמו צל אשר נופל

בואי ואראה לך מקום

שבו עוד אפשר לנשום.

כולנו רוצים לתת

רק מעטים יודעים איך

צריך ללמוד כעת

שהאושר לא מחייך

שמה שניתן אי פעם

לא יילקח לעולם

שיש לכל זה טעם

גם כשהטעם תם

בואי ואראה לך מקום

שבו עוד מאיר אור יום.

כולנו רוצים לאהוב

וכולנו רוצים לשמוח

כדי שיהיה לנו טוב

כדי שיהיה לנו כוח.

תחומים נוספים
bottom of page