top of page
שיבה טובה
הגות, ספרות ושירה /
לסבא מתנה

נתן יונתן

הן כל אחד יהיה אולי זקן ברבות שנים, לכן נשיר את זה השיר לאיש מן הזקנים:
אתמול מלאו שמונים שנה לזהו הזקן, הלכנו לבקר אצלו, והילדים גם כן.

דפקנו חרש על דלתו, חיכינו רגע קט. הוא קם, פתח וכמדומה אפילו קצת נבהל:
וכמדומני שאל תמה ונבוך: "מה יש, הגיעו חבילות? סיגריות, עיתונים?"

אז מישהו הגיש לו זר עצום של שושנים . אל תעמיד פנים, זקן, מלאו לך שמונים."
מה נספר, הוא התרגש הסבא הנחמד, ממש כילד התרגש וגם בכה כמעט.

אז לא ידענו מה אומרים ברגע שכזה איך מברכים, איך מרימים זקן על הכסא?
מה מביאים לבן שמונים היום במתנה - ובעיניו העששות דולקות שמונים שנה?!
אתמול מלאו שמונים שנה לאיש אחד זקן, הלכנו יחד לבקרו והילדים גם כן.
בשתי עיניו העששות דלקו שמונים שנה וזה השיר הבאנו לו 
במקום המתנה.

תחומים נוספים
bottom of page