top of page
לידה וברית
הגות, ספרות ושירה /
רקמה מדויקת

דליה רביקוביץ

אני מסתכלת בקטן הזה

ורואה את פרח לב הזהב מונח על הכר.

פיו פתוח.

עיניו משורטטות בעדינות.

ראשו מופקד בחלומות טובים.

כבר הפליג ממני והלאה.

גביניו הדקים מתוחים כציור.

אין רקמה מדויקת ממנו.

תחומים נוספים
bottom of page