top of page
האחד במאי
ספרות ושירה /

נאזים חיכמת, תרגום עברית: ט.כרמי

אנגינה פקטוריס 

אם רק מחצית ליבי כאן. דוקטור

הרי מחציתו השניה בסין.

בצבא היורד אל הנהר הצהוב.

והנה מידי בוקר. דוקטור.

מידי יום ביומו עם שחר,

ליבי נורה ביוון.

ובשעה שהאסירים שוקעים בשנתם

ואחרון הצעדים מהדהד במרפאה,

ליבי הולך לו. דוקטור,

ליבי הולך אל ביקתה ישנה באיסטנבול.

ועוד זאת: הנה עשר שנים דוקטור,

שאין בידי מאומה להציע לעמי המעונה.

מאומה זולת תפוח.

תפוח אדום. ליבי.

אני צופה בלילה מבעד לסורגים

ועל אף הקירות הללו המעיקים על חזי

ליבי הולם-הולם עם הרחוק בכוכבים

ואלה הם הדברים דוקטור.

ולא הסתידות עורקים, ניקוטין או מאסר,

שגרמו לאנגינה פקטוריס שלי.

נאזים חיכמת משורר ומחזאי תורכי יליד סלוניקי. 1902-1963. היה כלוא בשל פעילותו הקומוניסטית. כששוחרר מהכלא עזב את תורכיה וישב במזרח אירופה. בשירתו הלירית והפטריוטית הושפע מולדימיר מאייקובסקי עם סגנון עממי ושימוש בחרוז חופשי. היה חתן פרס סטאלין לשלום לשנת 1950.

עוד לחג >
bottom of page