top of page
יום הרצל
ספרות ושירה /

הרצל

ארץ לדוגמא ולמופת

הרצל, יומן, 13.6.1895

אנו בעצמנו נמשיך בפיתוח הנסיונות החדשים ונשתמש בהם; וכשם שאנו עושים ביום-העבודה של שבע שעות ניסיון לטובת כל האנושות, כך נימנה עם הראשונים בכל המועיל לבני האדם, וארצנו החדשה תהיה גם ארץ הניסיונות, ארץ לדוגמה ולמופת.

עוד לחג >
bottom of page