top of page
יום הזכרון
ספרות ושירה /

אריה אורי

אשרי הנמוגים עם לילה

מעגן מיכאל

אשרי הנמוגים עם לילה
ועם חצות זכרם.
אשרי שבטרם נאספו
לא נדם לבם,
והוא חם והוא פתוח
עד אחרון פעימותיו,
והוא חי והוא קים
ולו כרוח
לכל אשר אהב.
אשרי הנמוגים עם לילה
ועם חצות זכרם.
נותרה רק דמעת יום,
אנחה עם שחר
ויגון השכול
וכל ימות הצער והחל
כחג אחד גדול
לו רק היה קים.

עוד לחג >
bottom of page