top of page
חנוכה
ספרות ושירה /

פניה ברגשטיין

הדלקתי נר

בשחור הליל הדלקתי נר,

קטן, עליז שלהבת.

רגז הליל הסוער,

רגזה הרוח הנושבת.

"אכבך נר חצוף" -

הרוח קול הזעימה.

"דעוך תדעך ללא הבהוב!" –

העננה הרעימה.

אך השלהבת הברה

צוחקת וזורחת.

נרי הקט בסערה

אינו יודע פחד.

עוד לחג >
bottom of page