top of page
פסח
ספרות ושירה /

יהודה עמיחי

הרהורי ליל הסדר

הרהורי ליל הסדר, מה נשתנה, שאלנו

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות.

ורובנו גדלנו ולא נשאל עוד ואחדים

ממשיכים לשאול במשך כל חייהם, כמו ששואלים

מה שלומך או, מה השעה וממשיכים ללכת

בלי לשמוע תשובה. מה נשתנה כל לילה,

כמו שעון מעורר שתקתוקו מרגיע ורדים

מה נשתנה, הכל ישתנה. השינוי הוא האלוהים.

הרהורי ליל הסדר. כנגד ארבעה בנים דיברה

תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד

שלא יודע לשאול. אבל לא מדובר שם

על אחד טוב ולא על אחד אוהב.

וזו שאלה שאין לה תשובה ואם תהיה לה תשובה

לא ארצה לדעת. אני שעברתי את כל הבנים

בצרופים שונים, חייתי את חיי, הירח האיר

עלי ללא צורך והשמש הלכה לה וחגי פסח

עברו בלי תשובה. מה נשתנה. השינוי

הוא האלוהים. המות נביאו.  

עוד לחג >
bottom of page