top of page
יום ירושלים
ספרות ושירה /

שלומי אספר

ירושלים - לב העולם פועם

לך בעיר הישנה, כאן הרחובות שטופים בקסם

כאן ילדותי חלפה ולבי שומר זיכרונות

לך בנביאים, דרך השוק, עד לגבוהים של בית הכרם

תן רגלך כאן בשבילים כמו האבות

רוצה לחלום איתך עוד אלף חלומות

לשמור בלב תמיד על כל מה שהיה...

 

כשהערב יורד לאט כאן בין החומות

לב העולם פועם כמו אלף מנגינות

ירושלים , את השיר והתקווה שלא תגמר...

אם אשכחך שוב לא אזכור דבר יותר...

 

לך בעיר הישנה, לרגע עצור ושא עיניים

ראשי מסגדים נושקים לכחול בארץ יפה

כאן בין אבני ימין משה אין ספור זוגות שילבו ידיים

לך התפילה מפיו של יתום, של אם בוכייה

רוצה לנגן איתך עוד אלף מנגינות 

לשמור בלב תמיד על כל מה שהיה...

 

כשהערב יורד לאט כאן בין החומות

לב העולם פועם כמו אלף מנגינות

ירושלים , את השיר והתפילה שלא תגמר...

אם אשכחך שוב לא אזכור דבר יותר...

                    אני שוב על כתפיי אבי חולף בנחלאות

                    בין בתי הקפה גם אני ידעתי אהבות

                    ירושלים, את עירי ואת ביתי ואין לי אחר

                                             אם אשכחך שוב לא אזכור דבר יותר...

עוד לחג >
bottom of page