top of page
חנוכה
ספרות ושירה /

דליה רביקוביץ

כתמי אור

ובחומר הזה האפל נטבעו כתמים של אור 
ולא נשמע בהם קול ורחש בם לא יעבור 
והם כמו שמן המור ניגרים וזולפים מן הפך.

והם ניגרים כבשמים ורכה ושלווה תנועתם 
ובחומר הזה האפל הם נקווים למבוע קטן 
ויש בהם חן וחמדה שגואים ועוברים על גדותם.

ובחומר הזה האפל ניבעה מכרה של זהב 
והחומר הזה האפל מגלה את מעמקיו 
ויש אהבה ענוגה בין האופל לבין הזהב.

והם חבוקים ושלווים ואין בהם קול ומשב 
והאור מנטף ונושק את החומר הזה בשפתיו 
והאופל הופך את גופו כבאר לכתמי הזהב.

בחומר הזה האפל נטבעו כתמים של אור 
ולא נשמע בהם קול ורחש בם לא יעבור 
והם כמו שמן המור ניגרים וזולפים מן הפך.

עוד לחג >
bottom of page